/>

Mevrouw, Mijnheer,

Beste Vrienden,

 

Nu 2020 op zijn einde loopt en in ons aller geheugen als een zeer bijzonder jaar zal gegrift blijven, hoop ik van harte dat u en uw familie gezond en wel zijn.

 

De pandemie heeft in Nepal sinds de maand april ook toegeslagen. Meer dan anderhalf miljoen Nepalezen die in het buitenland werken – voornamelijk in Indië en de Golfstaten – en er hun werk verloren, zijn naar hun land teruggekeerd. Hun salaris was onmisbaar voor het dagelijks leven van hun familieleden die in Nepal waren achterbleven. Heden ten dage bevinden deze laatsten zich dikwijls in een zeer netelige financiële situatie.

 

Het aantal besmettingen en overlijdens die dagelijks door de Nepalese regering worden gepubliceerd zijn zeer waarschijnlijk onderschat door een gebrek aan beschikbare testen, een tekort aan hospitalisatiemogelijkheden en de geringe financiële middelen die de Nepalese regering ter beschikking stelt.

 

Door al de opgelegde beperkingen dit jaar zowel in België als in Nepal, zijn er geen mobiele chirurgische kampen kunnen doorgaan. Zowel de gouvernementele als de lokale regeringen hebben elke activiteit tot nader order verboden. Daar bovenop kwamen de moeilijkheden om te reizen en de sanitaire veiligheid voor onze ploegen ter plaatse.

 

We hebben dus besloten om voor 2020 onze broodnodige hulp enkel te focussen op rechtstreekse financiële hulp.  Zo hebben we het Maternity Center van Phaplu (zie www.nmmh.clinic) voorzien van een draagbare gedigitaliseerde radiografie die tevens nuttig zal zijn voor onze toekomstige chirurgische kampen. Anderzijds hebben we ook meerdere families die in diepe armoede waren terechtgekomen, financieel gesteund. We hebben ook Nepalese leden van onze ploeg financieel moeten steunen aangezien ze geen inkomen meer hadden door het gebrek aan werk in de chirurgische kampen.

 

In functie van de evolutie van de pandemie, hopen we van harte dat we onze chirurgische activiteiten van het Nepal Mountain Mobile Hospital in 2021 kunnen hervatten. We danken u van harte voor de hulp die u ons de voorbije jaren hebt geschonken; daardoor maken jullie werkelijk deel uit van onze projecten.

 

Laat mij nogmaals beroep doen op uw vrijgevigheid zodat ons Mobile Hospital zijn activiteiten in 2021 kan voortzetten. Laat niet na onze website te bezoeken om er alle details over onze activiteiten terug te vinden. Een serie foto’s en een documentaire zullen zonder twijfel alles verduidelijken.

 

We wensen U een Zalige Kerst en een Goed en Gelukkig 2021!!

 

                                                                                                Pierre SOETE

inauguration_phrp

Op 14 april 2018 had de inhuldiging plaats van het Phaplu Maternity Centre. Ziedaar het tot stand komen van een groots project van het Nepal Mountain Mobile Hospital, ten gevolge van de aardbeving.

Dankjewel

Meer informatie over de inhuldiging

Actualiteiten


 

Nepal en het coronavirus

Op het ogenblik dat de landen van Zuid-Europa stapsgewijs de “lockdown” opheffen, moet Nepal het hoofd bieden aan een stijging van het coronavirus onder zijn bevolking. “De curve” is nog stijgend en de “piek” ervan is nog niet bereikt...

Einde van het jaar 2019

2020 loopt op zijn eind met een campagne waarin drie chirurgische kampen opgestart werden in de districten Salyan, Panchhatar (Phiddim) en Bhojpur.

Brabant Wallon