!-- End cookieyes banner -->
/>

Mevrouw, Mijnheer, beste vrienden,

 

Op het ogenblik dat de omicron variant zich manifesteert en voortschrijdt in Europa en in de wereld, bevindt Nepal zich in een stabielere situatie op gebied van de pandemie, maar voor hoelang....? De vaccinatie is er eindelijk beschikbaar en we krijgen steeds meer dosissen geschonken uit het buitenland.

De twee laatste jaren waren op vlak van gezondheid zodanig onstabiel dat ze ons verhinderd hebben om op het terrein mobiele en chirurgische kampen te organiseren in de afgelegen gebieden, zoals we de gewoonte hadden sinds meer dan tien jaar.

Deze twee laatste jaren heeft het Nepal Mountain Mobile Hospital zich gemobiliseerd om financieel hulp te verschaffen aan  de meest kwetsbaren die hun werk verloren door de pandemie, maar tevens om dit jaar het aanschaffen van beademingsmateriaal voor het Maternity Center de Phaplu in de Solokhumbu te financieren. Deze zijn zeer nuttig geweest voor de behandeling van Covid-patiënten met ademhalingsmoeilijkheden.

Na 9 maanden volledige “lockdown” in 2020-2021 heeft het land in september laatstleden haar deuren terug geopend voor buitenlanders, hoewel ze op dit moment weinig talrijk zijn. Weet  dat het toerisme van essentieel belang is voor de economie van het land.

Deze herfst hebben we twee mobiele kampen geleid ; het eerste in het district van Bajura en het tweede in het Maternity Center van Phaplu. Zoals steeds hebben er zich veel patiënten aangeboden en zijn behandeld geworden.

De pandemie zal ons zeker en vast verplichten om onze projecten en acties de volgende maanden of zelfs jaren aan te passen. Daarover zullen we slechts kunnen beslissen binnen enige tijd.

We bedanken u nogmaals zeer hartelijk voor de hulp die u ons reeds hebt aangeboden, waarmee u werkelijk deelneemt aan onze projecten.

Mag ik bijgevolg andermaal beroep doen op uw vrijgevigheid zodat ons Mobiel Hospitaal zijn activiteiten kan voortzetten in 2022. Laat ook niet na om onze website te raadplegen waar u meer details en foto’s kan zien van onze activiteiten.

We wensen u een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig 2022!

 

Pierre Soete

 

inauguration_phrp

Op 14 april 2018 had de inhuldiging plaats van het Phaplu Maternity Centre. Ziedaar het tot stand komen van een groots project van het Nepal Mountain Mobile Hospital, ten gevolge van de aardbeving.

Dankjewel

Meer informatie over de inhuldiging

Actualiteiten


 
20211123_103209

14 december 2021

Sinds eind 2019 hebben we slechts 2 mobiele kampen kunnen organiseren. Nochtans hebben we de meest kwetsbaren, die hun werk verloren en in de armoede terecht waren gekomen, financieel kunnen helpen.

Nepal en het coronavirus

Op het ogenblik dat de landen van Zuid-Europa stapsgewijs de “lockdown” opheffen, moet Nepal het hoofd bieden aan een stijging van het coronavirus onder zijn bevolking. “De curve” is nog stijgend en de “piek” ervan is nog niet bereikt...

Brabant Wallon